EIKOSHAイチオシ「緑響く」東山魁夷1982年@長野県立美術館

EIKOSHAイチオシ「緑響く」東山魁夷1982年@長野県立美術館

EIKOSHAイチオシ「緑響く」東山魁夷1982年@長野県立美術館